Fondsmidler:

Bliv bedre til at fastholde jeres erfarne og kompetente medarbejdere med en seniorpakke. Med seniorpakken får jeres arbejdsplads hjælp til at sætte fokus på seniormedarbejdernes arbejdsmiljø, helbred, særlige kvalifikationer og kompetencer.  Det tager kun tre til seks måneder at gennemføre pakken, og I kan få støtte til lønkompensation, kursusudgifter og konsulentbistand.

 

Velkommen til Optiwise

Analyser viser, at virksomheder om 5-10 år kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. For at stå stærkt i fremtiden er det derfor nødvendigt, at udnytte de kompetencer og ressourcer der er internt i virksomheden så godt som muligt.


Beskæftigelsesministeriet har derfor afsat fondsmidler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har egen personaleafdeling og de fornødne ressourcer til at gennemgå et længere forløb med at implementere en struktureret proaktiv seniorpolitik.
Som virksomhedsejer får du nu en enestående mulighed for ganske gratis, at modtage ekstern hjælp til at implementere den anbefalede seniorpakke. I forløbet der går lige fra kortlægning af viden og kompetencer i virksomheden til at lave en egentlig seniorstrategi tilpasset netop din virksomhed.


Efter forløbet har du et overblik over din medarbejderstab, hvem er ved at være nedslidt og hvad kan du sætte ind med. Er din nøglemedarbejder ved at gå på pension uden du har fundet en afløser? Med alt held har du endda lavet nogle værdifulde senioraftaler med dine medarbejdere.


Ønsker du at høre nærmere om seniorpakken. Ring da til Seniorrådgiver Lene Staal på 8230 5020.